IN ENGLISH

Työelämän tarpeisiin

PSK-Aikuisopisto kehittää ja järjestää työelämän tarpeista lähtevää korkeatasoista ja käytännönläheistä aikuiskoulutusta.

PSK-Aikuisopiston toiminta kantaa hedelmää tulevaisuuden tekijöiden kouluttajana

Liiketoimintaosaamisen kehittyminen

Pienyritysten kilpailukyvyn ja kannattavuuden kehittyminen

Uusien yritysten syntyminen

Työelämän johtamis- ja esimiestaitojen kehittyminen

Hallinto-, toimi- ja asiantuntijahenkilöstön ammatillinen kehittyminen

Työelämästä syrjäytymisvaarassa olevien ammatillinen ohjaus

Maahanmuuttajien kotouttaminen ja ammatillinen ohjaus

Alueelliseen elinkeinojen ja työelämän kehittämistyöhön osallistuminen

Opetushallitus on myöntänyt PSK-Aikuisopistolle työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän. Palvelutehtävä on suunnattu erityisesti pk-yrityssektorin kehittämistarpeisiin. Toteutamme työelämän kehittämis- ja palvelutehtävää ilomielin myös muiden työpaikkojen kanssa.