IN ENGLISH

Elinikäisen oppimisen tarve on totta

Tie menestymiseen löytyy aktiivisesta uuden tiedon hakemisesta ja omaksumisesta, kouluttautumisesta.

Koulutuksesta on tullut yhä tärkeämpi edellytys työelämässä ja yleensä yhteiskunnassa toimimiselle. Toimintaympäristöt, työn tekemisen tavat sekä asiakkaiden ja kuluttajien tarpeet muuttuvat nopeasti. Työtehtävissä vaaditaan entistä enemmän monipuolista ammatillista osaamista, vuorovaikutustaitoja, tieto- ja viestintätekniikan hallintaa sekä verkostoja.

Kouluttautumalla työntekijä varmistaa oman osaamisensa ja saa ajankohtaiset tiedot, taidot ja kontaktit työn kehittämiseen. Kouluttautuva henkilöstö on työpaikkasi arvokkainta pääomaa! Opiskelu PSK-Aikuisopistossa on erittäin työelämälähtöistä ja kouluttajina haluamme palvella parhaalla mahdollisella tavalla työnantajien, kouluttautuvien ja työelämän tarpeita.

Kun etsit sujuvaa ja osaavaa yhteistyökumppania henkilöstön koulutukseen, ota yhteyttä meihin:

Koulutuspäällikkö Outi Heikkilä p. 044 5262 221, outi.heikkila(at)psk.fi