IN ENGLISH

Koulutussopimus - mahdollisuus kehittyä

Koulutussopimuksella tarkoitetaan sopimusta, jossa oppilaitos ja työpaikan edustaja sopivat opiskelijan osaamisen hankkimisesta työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä.

Koulutussopimuksen tavoitteena on valmistaa opiskelijaa alan työhön, lisätä opiskelijan tietotaitoa aidoissa työelämän tilanteissa sekä valmistaa opiskelijaa vastaamaan työelämän vaatimuksiin käytännön työtehtävien kautta. Koulutussopimus ei ole työsuhde, eikä siitä makseta palkkaa tai muuta vastiketta. Koulutussopimus voidaan solmia johonkin tutkinnon osaan tai pienempään kokonaisuuteen kerrallaan.

PSK-Aikuisopiston koulutuksissa työelämän kehittäminen on yksi keskeinen opetuksen kivijalka. Osaamisen hankkiminen työssä koulutussopimuksella on olennainen osa PSK-Aikuisopistossa toteutettavaa tutkintotavoitteista koulutusta. Yritykselle se tarjoaa mahdollisuuden oman toiminnan kehittämisen lisäksi tutustua potentiaalisiin työntekijöihin. Työpaikalla on mahdollisuus saada hetkeksi taloon motivoitunut työntekijä, josta mahdollisesti kasvaa yrityksellenne uusi, ammattitaitoinen, jo talon tavat tunteva työntekijä.

 

Hyvä tapa rekrytoida työvoimaa

Uuden työntekijän palkkaaminen on aina tärkeä ja merkityksellinen asia organisaatiossa. Halutessasi hoitaa rekrytointiprosessin turvallisesti, sinun kannattaa kysyä opiskelijaa PSK:lta. Opiskelijan koulutussopimuksen aikana voit arvioida hänen sopivuuttaan ja sisäistämistaitoja yrityksesi tarpeiden valossa ja lopulta tehdä rekrytointipäätöksen hyvällä taustatiedolla. Koulutussopimuksen kautta voit löytää myös motivoituneen oppisopimusopiskelijan yritykseesi.

Toiminta kehittyy projektitehtävien kautta

Opiskelijan tehtävät organisaatiossa voivat olla samoja kuin nykyisellä henkilöstöllä, mutta myös täysin itsenäisiä projektitehtäviä, joiden tarkoituksena on kehittää koulutussopimustyöpaikan toimintaa eri tavoin. Työnantajana pääset vaikuttamaan sekä oppimisen sisältöön, tavoitteisiin että toteuttamismenetelmiin, jotka suunnitellaan yhdessä opiskelijan, opettajan ja työpaikalle nimettävän työpaikkaohjaajan kanssa.

PSK-Aikuisopistolla on monen alan osaajia

PSK-Aikuisopiston opiskelijoiden joukosta löytyy osaajia moniin ammatteihin. Koulutussopimusjaksoilla olevilla opiskelijoilla on jo vähintään perustiedot ja -taidot ammattialastaan. Joukossa on myös vaativimpia ammattiopintoja suorittavia opiskelijoita, joille on ehtinyt kertyä myös vankka työkokemus.

 

Lisätietoja opiskelijoistamme saat kouluttajiltamme.