Työssä oppiminen - mahdollisuus kehittyä

Työssäoppimisjaksojen tehtävänä on valmistaa opiskelijaa alan työhön ja työelämän vaatimuksiin käytännön työtehtävien kautta. Samalla työssäoppimisjakso on hyvä kanava tuoda uutta tietoa työpaikalle.

PSK-Aikuisopiston koulutuksissa työelämän kehittäminen on yksi keskeinen opetuksen kivijalka. Työharjoittelu eli työssäoppiminen on lisäksi olennainen osa PSK-Aikuisopistossa toteutettavaa tutkintotavoitteista koulutusta. Opiskelijalle työssäoppiminen avaa käytännöllisen tavan lisätä tietotaitoaan aidoissa työelämän tilanteissa. Yritykselle se tarjoaa mahdollisuuden oman toiminnan kehittämisen lisäksi tutustua potentiaalisiin työntekijöihin.

Hyvä tapa rekrytoida työvoimaa

Uuden työntekijän palkkaaminen on aina tärkeä ja merkityksellinen asia organisaatiossa. Halutessasi hoitaa rekrytointiprosessin turvallisesti, sinun kannattaa kysyä työharjoittelijaa PSK:lta. Opiskelijan työssäoppimisjakson kuluessa voit arvioida hänen sopivuuttaan ja sisäistämistaitoja yrityksesi tarpeiden valossa ja lopulta tehdä rekrytointipäätöksen hyvällä taustatiedolla.

Toiminta kehittyy projektitehtävien kautta

Työssäoppijan tehtävät organisaatiossa voivat olla samoja kuin nykyisellä henkilöstöllä, mutta myös täysin itsenäisiä projektitehtäviä, joiden tarkoituksena on kehittää työssäoppimisyrityksen toimintaa eri tavoin. Työnantajana pääset vaikuttamaan sekä työssäoppimisen sisältöön, tavoitteisiin että toteuttamismenetelmiin, jotka suunnitellaan yhdessä opiskelijan, opettajan ja työpaikalle nimettävän työpaikkaohjaajan kanssa.

PSK-Aikuisopistolla on monen alan osaajia

PSK-Aikuisopiston opiskelijoiden joukosta löytyy osaajia moniin ammatteihin. Työssäoppimisjaksolle lähdössä olevilla opiskelijoilla on jo vähintään perustiedot ja -taidot ammattialastaan. Joukossa on myös vaativimpia ammattiopintoja suorittavia opiskelijoita, joille on ehtinyt kertyä myös vankka työkokemus.

Lisätietoja työssäoppimispaikkaa etsivistä opiskelijoista saat kouluttajiltamme.