IN ENGLISH

PSK-Aikuisopisto mukana kehittämässä suurhankeosaamista

PSK-Aikuisopisto on mukana ESR –rahoitteisessa Ydinosaajat –hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on luoda Pohjois-Suomen oppilaitosten osaamisverkostoon toimintamalli, jolla varmistetaan ammattitaitoinen työvoima pohjoisen suurhankkeisiin. 

Konkreettisina toimenpiteinä on tuottaa koulutuspaketteja ydinvoimala kontekstiin tehtäväpaketeittain. Tehtäväpaketteja ovat kone ja metalli, rakentaminen, automaatio ja tietojärjestelmät, sähkö- ja energiatekniikka sekä prosessitekniikka ja kemia. PSK-Aikuisopiston tehtävänä on suunnitella tehtäväpaketteihin koulutusosioita laatu- ympäristö- ja turvallisuusaiheista.

Koulutusverkostoon kuuluu tällä hetkellä 17 koulutusorganisaatiota (Oulun yliopisto, Centria-ammattikorkeakoulu Lapin AMK, Oulun ammattikorkeakoulu, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Oulun seudun ammattiopisto, Ammattiopisto Lappia, Kainuun ammattiopisto, Raahen ammattiopisto, Oulun aikuiskoulutuskeskus, Pohto, PSK-Aikuisopisto, Rastor, Rakennusteollisuuden koulutuskeskus Rateko, Raahen Aikuiskoulutuskeskus) sekä voimayhtiö Fennovoima, joka on mukana asiantuntijaroolissa sekä kouluttajana. Hanketta koordinoi Centria-ammattikorkeakoulu.

Hankkeen volyymi on noin 930 000 euroa, josta tuen osuus 80%, organisaatioiden omarahoitusosuus 16,8 % ja Fennovoiman osuus 3,2%. Hanke kestää tammikuusta 2015 huhtikuuhun 2017.

Hankerahoitus antaa verkostolle laajemmat mahdollisuudet kehittää pohjoisen osaamistasoa. Lisäksi hanke voi tuottaa innovatiivisia lisähankkeita sekä vaikuttaa alueen työllistymiseen ja yritystoiminnan sekä koulutuksen kehittämiseen toiminnasta saatujen tulosten avulla.

Lisätietoja: Erityisasiantuntija Jukka Matero, p. 044 3120 714, jukka.matero(at)psk.fi