IN ENGLISH

Reformi haltuun projekti

PSK-Aikuisopisto on osallistunut Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaan Reformi-haltuun projektiin. Projektia koordinoi OSEKK. Mukana ovat myös Vaasan kaupunki, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, Ammattiopisto Lappia, Roin koulutuskuntayhtymä ja Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä.

Reformi haltuun projektissa on tavoitteena kehittää joustavia, ammatillisen koulutuksen reformin hengessä toteutuvia pysyviä koulutuksen toimintamalleja. Toimintamallit mahdollistavat yksilöllisten oppimis- ja työllistymispolkujen toteuttamisen asiakaslähtöisesti. Projektissa kehitetään koulutuksen rakenteita siten, että oppijan on mahdollista hankkia tarvitsemaansa osaamista yksittäisistä tutkinnonosista lähtien kokonaiseen tutkintoon asti erilaisia koulutusmuotoja hyödyntäen ympäri kalenterivuoden. PSK:n osalta tavoitteena on ollut erityisesti työpaikalla tapahtuvan oppimisen edistäminen sekä työssäoppimisen ja oppisopimuskoulutuksen joustava yhdistäminen.