IN ENGLISH

Ohjaus tavoittaa! -hanke

PSK-Aikuisopisto on osatoteuttajana mukana Ohjaus tavoittaa! -hankkeessa, jonka päätoteuttaja on Suomen Diakoniaopisto. Hankkeen rahoittaa opetushallitus. Hanke kuuluu Oikeus osata -kehittämisohjelmaan. Ohjelman tavoitteena on kehittää opinto-ohjausta ja ohjauksen laatua, eri ikäisten opiskelijoiden perustaitoja ja jatko-opintovalmiuksia. Kehittämishankkeen läpileikkaavia teemoja ovat ammatillisen koulutuksen laadun parantaminen, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen ja digitalisaatio.

PSK-Aikuisopistolla Ohjaus tavoittaa! -hankkeen punaisena lankana on verkkovälitteisyys ja digitaalisten välineiden hyödyntäminen ohjauksessa. Hankkeen aikana testataan ja kehitetään digiohjauksen malleja ja prosesseja. Hankkeen kohderyhmänä on erityisesti maahanmuuttajataustaiset hakijat ja opiskelijat.

Hankkeessa on kolme osa-aluetta:

Hakeutumisvaiheen ohjaus: Kehitämme hakijoille ja heidän verkostoilleen tiedotusta, neuvontaa ja hakuohjausta verkko- ja virtuaalivälitteisesti. 

Opiskeluvaiheen opinto-ohjaus: Ohjausprosessin kuvaaminen ja kehittäminen. Näkökulma on erityisesti verkkovälitteisen ohjauksen haltuun ottamisessa.

Uraohjaus ja opintojen jälkeinen ohjaus: Työllistymiseen ja jatko-opintoihin ohjauksen prosessin rakentaminen osaksi Hoks:ia opintojen ajalle ja sen jälkeen. 

Tiedustelut: Tarja Niskanen, tarja.niskanen(at)psk.fi