IN ENGLISH

LuotuKasvuun oli luonnontuotealaa ja yrittäjyyttä tukeva hanke, jonka rahoittivat maaseuturahasto (80%) ja PSK-Aikuisopisto (20%). Hankeen toiminta-aika oli yhteensä lähes kolme vuotta (2v 10 kk). Toimintaa järjestettiin pääosin Oulun seudulla ja Oulun eteläisellä alueella hankealueen ollessa koko Pohjois-Pohjamaan laajuinen. Hankkeen tavoitteena oli toimintamalli, jolla luonnontuoteosaajat voivat testata yrittäjyyttä, verkostoitua ja saada vertaistukea. Lisäksi tavoiteltiin parempia yrittäjyystaitoja, uusia markkinoita ja uutta näkyvyyttä alalle. Hanke päättyy 30.6.2020. 

Yhteistyötä, yhteisöllisyyttä ja verkostoitumista edistettiin innovoimalla ja tekemällä yhdessä, mm. verkostoitumistilaisuuksissa sekä rakentamalla digitaalinen luonnontuotealan toimijoiden yhteisö, jossa on nykyisin jo yli 200 jäsentä. Yrittäjyysosaamista kehitettiin yrittäjyystyöpajoilla, ryhmäsparraamisella ja opintomatkoilla. Työpajoissa perehdyttiin mm. alan lainsäädäntöön, myyntiin, markkinointiin, hinnoitteluun, tuotteistamiseen ja liiketoimintasuunnitelman tekemiseen.

Hankkeen lopussa tehdyn kyselyn mukaan suurin osa pajoihin osallistuneista on pystynyt hyödyntämään oppimaansa käytännön liiketoiminnassaan. Yrityksen perustamista suunnittelevista reilu 10 koki, että hanke auttoi heitä oman yrityksen perustamissuunnitelmissa. Näistä puolet ehti perustaa yrityksen hankkeen aikana. Hankkeen yksi päätuloksista oli myös Oulussa vuosittain järjestettävä luonnontuotteisiin painottuva markkinatapahtuma nimeltään ”Villiyrttikarkelot”. Tapahtumaa tuottaa hankkeessa perustettu yhdistys Pohjois-Pohjanmaan luontoalan yrittäjät ry (PoPoLu ry).

Hankkeen aikana järjestettiin yli 70 tilaisuutta, joissa osallistujia oli yhteensä yli 600. Hankkeen toiminnassa oli mukana kaikkiaan 75 kohderyhmään kuuluvaa, joista n. 50 harjoitti luontoon ja/tai sen keruutuotteisiin liittyvää liiketoimintaa.   

Tutustu hankkeen toimintaan kuvaesityksestä.

 

Nostoja toiminnasta:

LuotuKasvuun -hankkeen Vientitapahtuman 16.4.2019 esitysten nauhoitukset:

Wildfood takes over! Luonnonkeruutuotteiden markkinamahdollisuudet maailmalla, JP Inkinen, Fennopromo Oy, Marketwise -hanke

Elintarvikkeiden vienti, Jenni Stenius, Ruokavirasto - Livsmedelsverket

Luonnontuotteilla Puolan markkinoille, Katarzyna Jämsä, Finlandia SPOT2

Markkinamahdollisuudet Pekingin alueella ja Kaakkois-Aasiassa, Leena Favén, @NovelBaltic

Ensimmäiset askeleet vientiin, Hillevi Ylitorvi, Raahen yrityspalvelut

Uunituore yhdistys luonnontuotealalle, Anu Rosenberg, Luonnokas Oy

 

LuotuKasvuun -hankkeen loppuraportti