IN ENGLISH

Ikäihmisten perhehoito

PSK- Aikuisopistossa on toteutettu vuosina 2013-2016 hanketta Ikäihmiset perhehoitoon. Hankkeen tarkoituksena on ollut edistää ikäihmisten perhehoitotyön tunnettavuutta ja toiminnan aloitusta Oulun seudun lähikunnissa.

Ikäihmisten perhehoito hoitomuotona on vielä nyt alkuvaiheessaan. Se on hoidon ja huolenpidon järjestämistä pääsääntöisesti ikäihmisen kotona. Lyhytaikainen perhehoito voidaan järjestää perhehoitajan, mutta myös hoidettavan kotona. Perhehoito on tarkoitettu ikäihmisille, jotka eivät pärjää kotonaan mutta eivät tarvitse vielä tehostettua palveluasuntoa. Perhehoito on avohoitoa ja kunta vastaa asukkaiden hankinnasta perhehoitokotiin, kouluttaa perhehoitajat tehtäväänsä ja valvoo hoidon laatua.

Hanke tuotti ikäihmisten perhehoitotyöstä videon, jossa kuvataan perhehoitokodin pitäjien/omistajien, omaisen sekä asukkaiden näkemyksiä perhehoidosta.

Aikuisopisto järjestää yhdessä kuntien kanssa perhehoitajien valmennusta tilauskoulutuksena.

Lisätietoja: Kouluttajat Tuulia Pallari,044 3120 709, tuulia.pallari(at)psk.fi ja Päivi Kaaresvirta, 044 3120 761paivi.kaaresvirta(at)psk.fi