Mikä meille on tärkeää ja mihin me toiminnallamme pyrimme?

Arvoinamme ovat laatu, jatkuva oppiminen ja kestävällä tavalla toimiminen.

Laatu tarkoittaa PSK-Aikuisopistolla niin prosesseja, koulutuksia, henkilöstöä, yhteistyötä kuin vaikuttavuutta. Haluamme olla laadukas oppimisympäristö, jossa koulutusten sisältö, toteutus ja vaikuttavuus ovat erinomaisia ja ilmapiiri on myönteinen ja kannustava. Yhteistyössämme laatu tarkoittaa luotettavuutta, osaamista ja tehokkuutta. Toimintamme ydin on halu vastata työelämän tarpeisiin. Tätä teemme uudistamalla koulutuksia yhteistyössä työelämän edustajien kanssa ja täsmäkoulutuksilla. Laatu on meille ennen kaikkea sitä, että koulutuksen ja tutkinnon suorittamisella on selkeä vaikutus opiskelijan osaamisen kehittymiseen ja sitä kautta työllistymiseen, oman työn- tai työtehtävien kehittymiseen ja työyhteisön ja työelämän kehittymiseen. Koko henkilöstömme on sitoutunut tässä onnistumiseen.

Jatkuva oppiminen tarkoittaa PSK-Aikuisopistolla tekemisestä oppimista, muutoksiin valmistautumista, palautteen ja arvioinnin hyödyntämistä, seurantaa ja toiminnan kehittämistä. Seuraamme työelämän kehittyviä osaamistarpeita ja olemme aktiivisesti mukana ammatillisen koulutuksen kehittämisessä.

Kestävällä tavalla toimimista toteutamme hyvin suunnitelluilla prosesseilla, taloudellisella suunnitelmallisuudella, tietotekniikan ja tietojärjestelmien tehokkaalla käytöllä, henkilöstön resursseista ja työhyvinvoinnista huolehtimisella ja toimimalla kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.