IN ENGLISH

Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja työpaikkaohjaajan rooli

 

Oppisopimuskoulutuksessa työpaikalta nimetään opiskelijalle työpaikkaohjaaja, joka ohjaa ja tukee opiskelijan työssä tapahtuvaa oppimista.

Myös muut työyhteisön jäsenet osallistuvat oppisopimusopiskelijan ohjaamiseen. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta ohjauksesta aiheutuneisiin kustannuksiin. Koulutuskorvauksen määrä on aina yksilöllinen, siihen vaikuttavat opiskelijan ohjauksen tarve ja oppisopimuskoulutuksena suoritettavan tutkinnon taso. Työpaikkaohjaajaksi voidaan nimetä henkilö, jolla on riittävä ammattitaito, koulutus ja/tai työkokemus sekä on halukas tähän tehtävään.

Työpaikkaohjaajan tehtävät:

- perehdyttäminen

- työpaikalla järjestettävän koulutuksen suunnittelu ja järjestelyistä sopiminen koulutuksen järjestäjän kanssa

- työssäoppimisen ohjaus ja arviointi 

PSK-Aikuisopiston oppisopimusopiskelijoiden työssäoppimisen suunnittelussa, arvioinnissa ja koulutuskorvausten maksatuksessa hyödynnetään Study-verkkopalvelua. Oppisopimusta solmittaessa opiskelija ja työpaikkakouluttaja saavat ohjeet rekisteröitymisestä verkkopalveluun.

Työssäoppimisen ohjaus ja arviointi Study verkkopalvelussa.

Ohje rekisteröitymiseen

Ohje työpaikkaohjaajalle

Ohje opiskelijalle