IN ENGLISH

Oppisopimuksella täsmäkoulutettua työvoimaa!

Varmista yrityksesi ajantasainen osaaminen

Työnantajalle oppisopimuskoulutus on hyvä vaihtoehto, kun tarvitset uutta työvoimaa tai haluat laajentaa henkilöstön ammatillista osaamista. Oppisopimuksen etuina työnantajalle ovat sen joustavuus, edullisuus ja mahdolliset taloudelliset edut. Kun otat oppisopimusopiskelijan yritykseesi samalla tuet nuorta eteenpäin työelämässä ja ammattiin kouluttautumisessa. 

Koulutuksen järjestäjä maksaa koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvan koulutuksen järjestämisestä. Te-toimisto voi myöntää palkkatukea työttömän työnhakijan työllistämiseen oppisopimuksella.

Palkkaukseen voi saada myös muita tukia kuten:

Oulun kaupungin kuntalisä

Työllistämisbonus

Työnantajana tehtävänäsi on oppisopimuksen aikana mahdollistaa oppimista tukevat työtehtävät ja huolehtia siitä, että opiskelija pääsee osallistumaan  opetukseen suunnitelmansa mukaan. Opiskelijalle maksetaan oppisopimuskoulutuksen aikana alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa työssäoppimisen ajalta.

Työnantajalta edellytetään, että työpaikalla on koulutuksen ja tutkinnon tavoitteiden kannalta laadultaan ja laajuudeltaan riittävää toimintaa sekä tarvittava työvälineistö. Työnantaja nimeää opiskelijalle työpaikkaohjaajan.

Työnantaja, pyydä meidät käymään ja kertomaan lisää oppisopimuskoulutuksesta! Palaveri voidaan järjestää myös etäyhteydellä esim. Skypen välityksellä.