IN ENGLISH

 

 

Koulun opetuspäivien osalta opiskelijalle maksetaan opintososiaalisia etuuksia, mikäli työnantaja ei maksa koulutuspäiviltä palkkaa ja opiskelijalle aiheutuu opinnoista ansionmenetystä.

Työpaikalla järjestettävän koulutuksen aikana työnantaja maksaa opiskelijalle työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Myös vuosiloman ja ylitöiden korvaamisessa noudatetaan alan työehtosopimusta.

Opetuspäivien osalta maksetut opintososiaaliset etuudet ovat opiskelijalle verottomia.

Päiväraha 15 € / opetuspäivä

Perheavustus 17 €/ opetuspäivä, jos opiskelijalla on alaikäisiä huollettavia lapsia.

Matkakorvaus, jos matka opetuspaikalle on yli 10 km kotoa tai oppisopimustyöpaikasta (korvaus halvimman matkustavan mukaan, enintään 0,2 €/km).

Majoittumiskorvaus 8 €, jos opiskelija majoittuu toisella paikkakunnalla.

Opintososiaalisten etuuksien hakemuslomake

Tutkinnon suorittamisen jälkeen on mahdollisuus hakea ammattitutkintostipendiä Työllisyysrahastolta.