IN ENGLISH

Työpaikalla tapahtuva koulutus on oppimisen perusta

Oppisopimuskoulutus on työpaikalla toteutettavaa ammatillista koulutusta, johon sisältyy usein myös oppilaitoksessa järjestettävää tietopuolista opetusta. Oppisopimuskoulutus voidaan toteuttaa työsuhteessa tai yrittäjän oppisopimuksena.

Oppisopimuskoulutus sopii uusille työntekijöille, alan vaihtajille tai niille, jotka haluavat laajentaa ammatillista osaamistaan. Oppisopimuksena voit esimerkiksi opiskella ammatillisen tutkinnon, tutkinnon osan tai suorittaa loppuun kesken jääneet opinnot. Voit myös joustavasti monimuotokoulutuksen aikana opiskella oppisopimuksella esimerkiksi yhden tutkinnon osan. Koulutusmalli sopii myös yrittäjille, jotka haluavat kehittyä ammatissaan tai yrittäjyydessä.

Oppisopimuskoulutus edellyttää tutkintoon soveltuvia työtehtäviä. Opiskelusta suurin osa tapahtuu työtehtävien yhteydessä. Opiskelijan työssä oppimista ohjaa työpaikkaohjaaja. Yrittäjän oppisopimuksessa oppimista ohjaa mentori. Minimityöaika oppisopimuskouluksessa on keskimäärin 25 h/ viikko.

Oppisopimuskoulutuksen kesto ammatillisissa perustutkinnoissa on noin 1½ - 2½ vuotta, ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa noin 1 - 2 vuotta. Opintojen kesto määräytyy aikaisemman osaamisen ja oppimistarpeiden mukaisesti. Jokaisen opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS). Suunnitelman laatimiseen osallistuvat myös työnantaja ja PSK-Aikuisopiston kouluttaja.