IN ENGLISH

Tieto- ja viestintätekniikan koulutuksia yrittäjille ja henkilöstölle

Mitä?

Haluatko oppia uutta tai kehittää jo olemassa olevia tietoteknisiä taitojasi?

Neuvotko muita työyhteisösi työntekijöitä tietokonelaitteistojen ja -ohjelmien käytössä ja avustatko heitä tietoteknisissä ongelmatilanteissa?

Käännytäänkö puoleesi tilanteissa, jossa pitää käyttää uusinta Office -työvälineohjelmistoa ja ohjelmiston käyttö on hankalaa, tietokone ei käynnisty tai toimii "jotenkin oudosti", verkkotulostin ei toimi, sähköposti ei lähde eteenpäin, www-sivua pitää työstää, salasanat ovat hukassa, hankintapäätös uusista tietokoneista pitää tehdä ja ohjelmistoista tai projektissa esille tulleet ongelmat ratkaista?

Tietotekniikkakoulutuksessa kehitetään työelämässä vaadittavia tietotekniikan käyttötaitoja. Koulutuksen sisältö sovitaan yrityskohtaisesti.
 

Lisätiedot

Ota yhteyttä!

Koulutuspäällikkö Outi Heikkilä

p. 044 5262 221, outi.heikkila(at)psk.fi.