IN ENGLISH

Sosiaali- ja terveysalan työelämän arvioijakoulutus

Mitä?

Sosiaali- ja terveysalan työvoimatarve on edelleen hyvä ja alalle kouluttautumiseen on jatkuvaa tarvetta. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaminen näyttötutkintona tapahtuu käytännön työssä, jossa osaaminen arvioidaan tutkinnon osa kerrallaan.

Näyttötutkinnon arvioinnista vastaa työelämän edustaja sekä opetusalaa edustava henkilö. Arvioinnissa työelämän arvioijien rooli on hyvin tärkeä.

Näyttötutkinnon arvioinnissa tutkinnonsuorittajan osaamista arvioidaan suhteessa tutkinnonperusteiden ammattitaitovaatimuksiin (arviointikriteerit). Sosiaali- ja terveysalan uudet tutkinnon perusteet astuvat voimaan 1.8.2018. Arvioijakoulutus varmistaa, että kaikilla arvioijilla on ajantasaiset arviointitiedot, mikä on osa näyttötutkinnon laadunvarmistusta ja myös tutkinnonsuorittajan oikeusturvaa.

Missä ja miten?

Koulutuksen voi suorittaa joustavasti oman aikataulun mukaisesti itsenäisesti työskentelemällä verkko-oppimisympäristössä sekä etätehtävät suorittamalla.

Verkkokoulutuksen aikana osallistujat tutustuvat itsenäisesti arviointia ja näyttötutkintojärjestelmää koskevaan osoitettuun materiaaliin ja tekevät etätehtäviä. Koulutukseen osallistuvan on myös tärkeää käydä keskustelua arviointiin liittyen omalla työpaikallaan.

Koulutukseen hyväksytyille annetaan tunnukset Moodle verkko-oppimisympäristöön. Ennen koulutuksen alkamista annetaan tarvittaessa perehdytystä verkko -oppimisympäristön käyttöön. 

Kenelle?

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, jotka toimivat näyttötutkintojen arvioijina.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen koulutukseen

Lisätietoja koulutuksesta antaa kouluttaja Tuulia Pallari p. 044 3120 709.

Koulutukseen ilmoittaudutaan sähköpostitse osoitteeseen 

tuulia.pallari(at)psk.fi.