IN ENGLISH

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja, vanhustyö

Mitä?

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto antaa pätevyyden perustason terveyttä edistävään, ehkäisevään ja kuntouttavaan hoito-, huolenpito ja kasvatustyöhön.

Vanhustyön osaamisalaopinnot antavat erityisvalmiudet toimia lähihoitajan työtehtävissä erilaisissa vanhusten palvelua, hoitoa, huolenpitoa ja kuntoutusta antavissa toimintaympäristöissä. Työtä voidaan tehdä esimerkiksi terveyskeskussairaaloissa, hoivaosastoilla, kuntoutuskodeissa, vammastyö-, mielenterveys- ja päihdeyksiköissä, dementiayksiköissä, palvelukodeissa ja kotihoidossa.

Missä ja milloin?

Oulu, 2.5.2018 alkaen

Kesto noin kaksi vuotta.

Kenelle?

Koulutus on suunniteltu sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille henkilöille.

Koulutushakuun sisältyy maksuttomat soveltuvuuskokeet. Hae koulutukseen 4.3.2018 mennessä.

Miten?

Koulutukseen sisältyy lähiopetusta noin 6 päivää kuukaudessa. Muutoin oppiminen tapahtuu työpaikalla tai opiskellen itsenäisesti. Valmistavan koulutuksen lisäksi suoritetaan näytöt.

Opiskelun kesto on yksilöllinen aiemmin hankitusta osaamisesta riippuen. Opinnot suoritetaan hakeutumisvaiheessa laadittavan henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman mukaan. Kehittymissuunnitelma ohjaa opintojen ja tutkinnon suorittamisen etenemistä, aikataulua ja ammatillista kehittymistä.  

Lisätiedot

Tutustu koulutuksen esitteeseen.

Lisätietoja antaa myös koulutuksen yhteyshenkilö:

Päivi Kaaresvirta, 044 3120 761

paivi.kaaresvirta(at)psk.fi

Lisätiedot oppisopimuskoulutuksesta:

www.popo.fi  tai 08 3120 702