IN ENGLISH

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja, oppisopimus

Mitä?

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto antaa valmiudet ja pätevyyden toimia lähihoitajana sosiaali- ja terveysalan hoito-, huolenpito- ja kasvatustehtävissä sekä itsenäisesti että moniammattillisen työryhmän jäsenenä.

Voit suorittaa lähihoitajan tutkinnon oppisopimuksena joko vanhustyön osaamisalalta tai sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalalta.

Vanhustyön osaamisalaopinnot antavat erityisvalmiudet toimia lähihoitajan työtehtävissä erilaisissa vanhusten palvelua, hoitoa, huolenpitoa ja kuntoutusta antavissa toimintaympäristöissä. Työtä voidaan tehdä esimerkiksi terveyskeskussairaaloissa, hoivaosastoilla, kuntoutuskodeissa, vammastyö-, mielenterveys- ja päihdeyksiköissä, dementiayksiköissä, palvelukodeissa ja kotihoidossa.

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala antaa valmiudet tukea asiakkaiden tai potilaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä, tarkkailla, ylläpitää ja edistää elintoimintoja ja hoitaa eri sairauksia sairastavia. Tutkinnon suorittanut voi työskennellä lähihoitajana sosiaali- ja terveydenhuollon toimipaikoilla, perus- ja erikoissairaanhoidon sekä huolenpidon yksiköissä, kuten kotihoidossa, palvelutaloissa, terveyskeskusten tai sairaaloiden poliklinikoilla ja vuodeosastoilla. 

Missä ja milloin?

Nonstop-toteutus. Lähiopetuspäivät Oulussa.

Opiskelun kesto on n. 1,5 – 2,5 vuotta henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan.

Kenelle?

Tutkinto on suunnattu sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille ja alalle soveltuville henkilöille.

Oppisopimusopiskelijaksi pääsemisen edellytyksenä on osallistuminen valintakokeeseen, jossa kartoitetaan soveltuvuus ja esteettömyys alalle. Esteettömyys ja soveltuvuus alalle on määritelty SORA-lainsäädännössä. 

Miten?

Tutkinto suoritetaan oppisopimuksena, joka edellyttää alan työpaikkaa ja soveltuvia työtehtäviä. Opiskelun kesto on yksilöllinen riippuen aiemmin hankitusta osaamisesta. Tietopuolinen opetusta on pääsääntöisesti noin 3 - 6 päivää kuukaudessa ja muutoin oppiminen tapahtuu työpaikalla, opiskellen itsenäisesti sekä verkko-oppimisympäristössä.

Valmistavan koulutuksen lisäksi suoritetaan tutkintotilaisuudet.

Lisätiedot

Tutustu koulutuksen esitteeseen. Lisätietoja antaa myös koulutuksen yhteyshenkilö:

Kouluttaja Hannele Kaikkonen (vanhustyö) p. 044 3120 844, hannele.kaikkonen(at)psk.fi

Kouluttaja Tuulia Pallari (sairaanhoito ja huolenpito), puh. 044 3120 709, tuulia.pallari@psk.fi

Oppisopimusasiat p. 08 3120 702

Hakeminen koulutukseen

Koulutukseen on jatkuva haku ja siihen haetaan ensisijaisesti täyttämällä sähköinen hakulomake. Hakulomakkeen voi myös pyytää oppisopimuskeskuksesta p. 08 3120 702.