IN ENGLISH

Lähihoitaja, ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala työvoimakoulutuksena

Mitä?

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto antaa pätevyyden työskennellä perustason terveyttä edistävässä, ehkäisevässä ja kuntouttavassa hoito-, huolenpito- ja kasvatustyössä.

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalaopinnot antavat erityisvalmiudet toimia lähihoitajana erilaisissa vanhusten palvelua, hoitoa, huolenpitoa ja kuntoutusta antavissa toimintaympäristöissä. Työtä voidaan tehdä esimerkiksi sairaaloissa, hoivaosastoilla, kuntoutuskodeissa, vammaistyö-, mielenterveys- ja päihdeyksiköissä, dementiayksiköissä, palvelukodeissa ja kotihoidossa.

Missä ja milloin

Oulussa työvoimakoulutuksena 5.9.2022 - 3.9.2024.

Kenelle?

Koulutus soveltuu sinulle, joka pidät ihmisten kanssa työskentelemisestä ja haluat tukea erityisesti ikääntyvien asiakkaiden toimintakykyä ja osallisuutta.

Voit olla suuntaamassa työelämään, vaihtamassa ammattia tai vahvistamassa osaamistasi alalla toimimiseen.

Kohderyhmänä ovat TE-toimiston ja työllisyyden kuntakokeilujen asiakkaat, jotka ovat kiinnostuneita sosiaali- ja terveysalasta, ja soveltuvat alalle. Hakijalla tulee olla riittävä suomen kielen taito (A2.2/B1).

Miten?

Koulutus sisältää lähi- ja etäopetusta, työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja osaamisen osoittamista henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Lisätiedot

vastuukouluttaja Johanna Autio-Lämsä, 044 3120 703, johanna.autio-lamsa(at)psk.fi

koulutuspäällikkö Marju Kyllönen, 044 4023 978, marju.kyllonen@psk.fi

Koulutuksesta järjestetään infot

16.6.2022 klo 13.00 ja 4.8.2022 klo 13.00.

Info järjestetään PSK-Aikuisopiston tiloissa, Veteraanikatu 2, K2-rakennus.

Mikäli haluat osallistua infoon etäyhteydellä, ilmoittaudu ennakkoon: johanna.autio-lamsa(at)psk.fi

 

Hakeminen koulutukseen

Koulutukseen haetaan Te-toimiston kautta oma asiointi-verkkopalvelussa tai jätä paperihakemus työ- ja elinkeinotoimistoon.

Hakuaika päättyy 9.8.2022.