IN ENGLISH

Lähiesimiestyön ja johtamisen koulutukset

Mitä?

Työkaluja esimiestyöhön, työhyvinvointiin ja muutosten johtamiseen!


Onko tavoitteenasi esimiestehtävät ?

Oletko jo esimies tai johtaja ja haluat kehittää osaamistasi?

Tässä koulutuksessa kehität osaamista johtamisen eri osa-alueilla, saat työkaluja ja uudenlaisia näkökulmia johtamisen eri tilanteisiin, kehität vuorovaikutustaitoja ja henkilökohtaisia valmiuksiasi toimia lähiesimiehenä ja esimiehenä.

Koulutussisältöinä ovat mm. henkilökohtaiset johtamistaidot, osaamisen johtaminen ja kehittäminen, keskeinen työlainsäädäntö, talouden suunnittelu ja kehittäminen, asiakkuuksien arviointi, johtaminen ja kehittäminen, strateginen suunnittelu ja johtaminen ja johtamisviestintä työhyvinvoinnin perustana.

Koulutuksen esitteen löydät sivun alaosasta!

Milloin ja missä?

Oulu, 7.11.2017 – 8.11.2018. 

Kenelle?

Lähiesimiestyön ammattitutkinto on tarkoitettu esimiestyötä tekeville tai tehtäviin hakeutuville julkishallintoon ja yksityiselle sektorille päivittäisjohtamisen tehtäviin esimerkiksi työryhmän, tiimin tai osaston lähimiehille.

Johtamisen erikoisammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka toimivat esimiestehtävissä, joilla on kokemusta johtamistehtävistä sekä vahva asiantuntemus toimialaltaan.

Miten?

Tutkinnot suoritetaan omissa työtehtävissä Opetushallituksen hyväksymiä tutkinnon perusteita noudattaen. Tutkintojen suorittamiseen liittyvä valmistava koulutus järjestetään monimuoto-opiskeluna.

Opinnot sisältävät lähiopetusta ja ohjausta yhteensä 12-14 päivää ja itsenäisiä etätehtäviä sekä työssäoppimista omissa esimiestehtävissä.

Lisätiedot

Lisätietoja saat koulutuksen yhteyshenkilöiltä:

Tutkintovastaava, koulutuspäällikkö Outi Heikkilä, puh. 044 5262 221outi.heikkila(at)psk.fi

Vastuukouluttaja Sirpa Pieniniemi, puh. 044 3120 220, sirpa.pieniniemi(at)psk.fi

Oppisopimusasiat: Oppisopimuspäällikkö Pia Kangas, 044 3120 701, pia.kangas(at)popo.fi

Hakeminen koulutukseen

Koulutukseen haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake (ks. sivun oikea alalaita). Koulutukseen voi tulla mukaan aina 15.12. saakka.

Opiskelijatarina

Johtamisen erikoisammattitutkinto, Tiia

Työskentelen vastaavana ohjaajana sosiaali- ja terveysalalla. Hakeuduin suorittamaan Johtamisen erikoisammattitutkintoa, koska halusin paitsi hankkia virallisen pätevyyden esimiestyöhön myös kehittää omaa johtamisosaamistani monipuolisesti.

Tutkintoon valmentava koulutus kesti lokakuusta 2015 joulukuuhun 2016; lähiopetuspäiviä oli keskimäärin yksi kuukaudessa ja lisäksi etätehtäviä. Ryhmämme koostui kattavasti eri toimialojen osaajista ja tämä ryhmän monipuolisuus oli ehdottomasti myönteinen asia. Olin hakeutumisvaiheessa pohtinut, olisiko mielekästä hakea yksinomaan sote-alalle suunnattuun esimieskoulutukseen; nyt voin sanoa että opiskelijoiden erilaiset ammatilliset taustat toivat runsaasti syvyyttä lähiopetuspäivien keskusteluihin ja näin ollen olivat pelkästään etu.

Koulutuskokonaisuus oli mielestäni varsin tasokas ja hyvin suunniteltu. Koulutuksessa parasta oli se, että tutkintosuoritukset sidottiin täysin omaan arkityöhön; opiskellut asiat pystyi hyödyntämään käytännössä reaaliaikaisesti omissa työtehtävissä ja toisaalta tutkintoon liittyvät tehtävät eivät olleet omasta työstä irrallisia, vaan niitä koottiin juuri niissä töissä, joita varten olin lähtenyt  lisää opiskelemaan. Erinomaisen kätevää ja ennen kaikkea kehittävää!

Opettajat olivat asiantuntevia ja selvästi työstään innostuneita. Ryhmässä käytiin inspiroivia keskusteluja ja mielenkiintoista oli huomata, kuinka yhteneväisiä ovat arjen johtamistyön haasteet kovin erilaisilla aloilla.

Koen, että sain koulutuksesta runsaasti lisävalmiuksia omaan päivittäiseen esimiestyöskentelyyni. Oman johtamistoiminnan arviointi ja kehittämisen suunnitelma auttoivat konkreettisesti viemään eteenpäin omia työskentelytapoja. Sekä alaisiltani että omalta esimieheltäni saamani palautteen mukaan koulutus on vaikuttanut myönteisesti esimiestaitoihini.

Voin lämpimästi suositella PSK Aikuisopiston Johtamisen erikoisammattitutkinnon suorittamista kaikille niille esimiestyötä tekeville, jotka ovat valmiita tarkastelemaan rohkeasti omaa työskentelyään ja kehittymään johtamistaidoissaan monipuolisesti.

15.5.2017 Tiia Tiryaki