IN ENGLISH

Johtamisen erikoisammattitutkinto, Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Mitä?

Työkaluja esimiestyöhön, työhyvinvointiin ja muutosten johtamiseen!


Haluatko esimiestehtäviin tai oletko jo esimies tai johtaja ja haluat jotain uutta työhösi ja tutkinnon osaamisellesi?

Koulutuksen tavoitteena on kehittää osaamista johtamisen eri osa-alueilla, tarjota työkaluja ja uudenlaisia näkökulmia johtamisen eri tilanteisiin, kehittää vuorovaikutustaitoja ja henkilökohtaisia valmiuksia toimia lähiesimiehenä ja esimiehenä.

Koulutus rakentuu henkilökohtaistamisen kautta valittavista sisällöistä. Koulutussisältöinä ovat mm. henkilökohtaiset johtamistaidot, kehittämisprojektin käynnistäminen ja henkilökohtainen ohjaus oman kehittämishankkeen läpiviemiseksi, osaamisen johtaminen ja kehittäminen, keskeinen työlainsäädäntö, talouden suunnittelu ja kehittäminen, asiakkuuksien arviointi, johtaminen ja kehittäminen, strateginen suunnittelu ja johtaminen ja johtamisviestintä työhyvinvoinnin perustana.

Koulutuksen esitteen löydät sivun alaosasta!

Milloin ja missä?

Oulu, 7.11.2017 – 8.11.2018

Kenelle?

Lähiesimiestyön ammattitutkinto on tarkoitettu esimiestyötä tekeville tai tehtäviin hakeutuville julkishallintoon ja yksityiselle sektorille päivittäisjohtamisen tehtäviin esimerkiksi työryhmän, tiimin tai osaston lähimiehille.

Johtamisen erikoisammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka toimivat esimiestehtävissä, joilla on kokemusta johtamistehtävistä sekä vahva asiantuntemus toimialaltaan.

Molemmat tutkinnot tarjoavat ajankohtaisia työkaluja työhyvinvoinnin edistämiseen ja muutoksen hallintaan.

Miten?

Tutkinnot suoritetaan omissa työtehtävissä Opetushallituksen hyväksymiä tutkinnon perusteita noudattaen. Tutkintojen suorittamiseen liittyvä valmistava koulutus järjestetään monimuoto-opiskeluna.

Opinnot sisältävät lähiopetusta ja ohjausta yhteensä 12-14 päivää ja itsenäisiä etätehtäviä sekä työssäoppimista omissa esimiestehtävissä.

Lisätiedot

Lisätietoja saat koulutuksen yhteyshenkilöiltä:

Tutkintovastaava, koulutuspäällikkö Outi Heikkilä, puh. 044 5262 221outi.heikkila(at)psk.fi

Vastuukouluttaja Sirpa Pieniniemi, puh. 044 3120 220, sirpa.pieniniemi(at)psk.fi

Oppisopimusasiat: Oppisopimuspäällikkö Pia Kangas, 044 3120 701, pia.kangas(at)popo.fi

Hakeminen koulutukseen

Koulutukseen haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake (ks. sivun oikea alalaita).

Opiskelijatarina

Johtamisen erikoisammattitutkinto, Tiia

Työskentelen vastaavana ohjaajana sosiaali- ja terveysalalla. Hakeuduin suorittamaan Johtamisen erikoisammattitutkintoa, koska halusin paitsi hankkia virallisen pätevyyden esimiestyöhön myös kehittää omaa johtamisosaamistani monipuolisesti. Työnantajani lähti tukemaan tätä kouluttautumista niin kustannusten kuin työajan käytönkin suhteen, mikä osaltaan antoi erinomaiset lähtökohdat opintojen suorittamiseen.

Tutkintoon valmentava koulutus kesti lokakuusta 2015 joulukuuhun 2016; lähiopetuspäiviä oli keskimäärin yksi kuukaudessa ja lisäksi etätehtäviä. Tutkintosuorituksia oli mahdollista tehdä  jo valmentavan koulutuksen aikana, ja sainkin niistä koulutuksen kestäessä valmiiksi suurimman osan.

Ryhmämme koostui kattavasti eri toimialojen osaajista ja tämä ryhmän monipuolisuus oli ehdottomasti myönteinen asia. Olin hakeutumisvaiheessa pohtinut, olisiko mielekästä hakea yksinomaan sote-alalle suunnattuun esimieskoulutukseen; nyt voin sanoa että opiskelijoiden erilaiset ammatilliset taustat toivat runsaasti syvyyttä lähiopetuspäivien keskusteluihin ja näin ollen olivat pelkästään etu.

Koulutuskokonaisuus oli mielestäni varsin tasokas ja hyvin suunniteltu. Kaikille yhteisten Johtajana toimimisen opintojen lisäksi oli mahdollisuus osallistua Henkilöstöhallinnon ja Asiakkuuksien johtamisen syventäviin opintoihin oman tavoitteistonsa mukaisesti; itse kävin molemmat syventävät osiot, vaikka itse tutkintosuoritukseen sisältyi vain yksi valinnainen syventävä osa. Halusin kuitenkin ottaa koulutuksesta irti kaiken sen tarjoaman hyödyn.

Koulutuksessa parasta oli se, että tutkintosuoritukset sidottiin täysin omaan arkityöhön; opiskellut asiat pystyi hyödyntämään käytännössä reaaliaikaisesti omissa työtehtävissä ja toisaalta tutkintoon liittyvät tehtävät eivät olleet omasta työstä irrallisia, vaan niitä koottiin juuri niissä töissä, joita varten olin lähtenyt  lisää opiskelemaan. Erinomaisen kätevää ja ennen kaikkea kehittävää!

Opettajat olivat asiantuntevia ja selvästi työstään innostuneita. Ryhmässä käytiin inspiroivia keskusteluja ja mielenkiintoista oli huomata, kuinka yhteneväisiä ovat arjen johtamistyön haasteet kovin erilaisilla aloilla.

Koen, että sain koulutuksesta runsaasti lisävalmiuksia omaan päivittäiseen esimiestyöskentelyyni. Oman johtamistoiminnan arviointi ja kehittämisen suunnitelma auttoivat konkreettisesti viemään eteenpäin omia työskentelytapoja. Sekä alaisiltani että omalta esimieheltäni saamani palautteen mukaan koulutus on vaikuttanut myönteisesti esimiestaitoihini.

Voin lämpimästi suositella PSK Aikuisopiston Johtamisen erikoisammattitutkinnon suorittamista kaikille niille esimiestyötä tekeville, jotka ovat valmiita tarkastelemaan rohkeasti omaa työskentelyään ja kehittymään johtamistaidoissaan monipuolisesti.

15.5.2017 Tiia Tiryaki