IN ENGLISH

Ensiapukoulutukset

Mitä?

Järjestämme EA 1, EA 2 ja EA-taitojen päivityksen koulutuksia yrityksille erikseen sovittavina ajankohtina.

Kenelle?

Työpaikoille, joissa tarvitaan henkilöstön ensiapukoulutusta. Ensiapukoulutus on osa työturvallisuutta ja tapaturmia ennalta ehkäisevää työterveyshuoltoa. Koulutukseen voi hakea sairausvakuutuslain mukaista korvausta. 

Missä ja milloin?

Sopimuksen mukaan, ota yhteyttä!

Koulutussisällöt

EA1-peruskurssi

Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
Hätäensiavun perusteet

Tajuttomalle annettava ensiapu

Peruselvytys

Vierasesine hengitysteissä

Verenkierron häiriötila (sokki)

Verenvuodon tyrehdyttäminen
Haavat
Tavallisimmat sairauskohtaukset
Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat
Nivelvammat ja murtumat
Myrkytykset

Hätäensiapukurssi 4h

Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
Hätäensiavun perusteet
Tajuttomalle annettava ensiapu
Peruselvytys
Vierasesine hengitysteissä
Verenkierron häiriötila (sokki)
Verenvuodon tyrehdyttäminen
Tapaturmien ehkäisy

Hätäensiapukurssi 8 h

Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
Hätäensiavun perusteet
Tajuttomalle annettava ensiapu
Peruselvytys
Vierasesine hengitysteissä
Verenkierron häiriötila (sokki)
Haavat
Tavallisimpien sairauskohtauksien ensiapu
Palovammat

EA1 kertauskurssi 4 h

Toiminta tapahtumapaikalla / hätäensiapua vaativissa tilanteissa
Potilaan tutkiminen hätäensiapua varten
Elvytystapahtuma: hengityksen ja sydämentoiminnan turvaaminen, peruselvytys, tajuttomuus
Vierasesineen poistaminen hengitysteistä
Verenvuodot, sokki sekä defibrillaattorin käyttökoulutus

EA1 kertauskurssi 8 h

Toiminta onnettomuuden tai sairaskohtauksen sattuessa: tilannearvio, hätäensiavusta hätäilmoitukseen
Potilaan tutkiminen hätäensiapua varten
Elvytystapahtuma: hengityksen ja sydämentoiminnan turvaaminen, peruselvytys, tajuttomuus, vierasesine hengitysteissä
Sairauskohtaukset: aivoverenkierron häiriön oireet, pyörtyminen, rintakipu, epilepsia, diabetes, kouristukset, hengitysvaikeudet (astma, allergia)
Erilaiset haavat, verenvuodot, sokki
Palovammat
Defibrillaattorin käyttökoulutus

EA2-kurssi

Hätäensiavun kertaus: Hätäilmoitus, tajuttomuus, elvytys, sokki
Ensiavun taktiikka
Sisäelinvammat
Vammamekanismi
Loukkaantuneen tutkiminen
Rintakehän, vatsan ja lantion vammat
Rankavammat (murtumat)
Pään- ja kasvojen vammat
Loukkaantuneen tarkkailu
Ensiapuasennot
Lämmön aiheuttamat sairastumiset
Hypotermia ja paikalliset paleltumat
Lapsen ja vauvan elvytys
Defibrillaattorin käyttökoulutus

Lisätiedot

Kouluttaja Hannele Kaikkonen

p. 044 3120 844

hannele.kaikkonen(at)psk.fi