IN ENGLISH
Liiketoiminnan ammattitutkinto, myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala
Liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi
Injektion anto lihakseen
Suomen kielen koulutus
Lähiesimiestyön ammattitutkinto
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon loppuun suorittaminen
Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto
SPR Hätäensiapukurssi 8 t® lähikoulutus
SPR Ensiapukurssi EA 1® (16 t) lähikoulutus
Suomenkielen koulutus yritysten ulkomaalaisille työntekijöille
Luonnossa ohjaamisen perehdytyskoulutus
Yrittäjyyden ammattitutkinto, yritystoiminnan suunnittelun ja käynnistämisen osaamisala työvoimakoulutuksena
Lähihoitaja, ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala työvoimakoulutuksena
Liiketoiminnan ammattitutkinto, taloushallinnon osaamisala työvoimakoulutuksena
Liiketoiminnan ammattitutkinto, taloushallinnon osaamisala
Liiketoiminnan ammattitutkinto, myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala työvoimakoulutuksena
Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja
Yrittäjyyden ammattitutkinto iltaopetuksena