IN ENGLISH

Myyntiä ajan hermolla

Liiketalouden ammattitutkinnon, Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisalan suorittaneet ovat myynnin ammattilaisia, joiden tietotaitoa arvostetaan tämän päivän alati kiristyvässä kilpailussa. Koulutus sopii erilaisten tuotteiden ja/tai palvelujen myyntiin yksityisille henkilöille (BtoC) tai yrityksille (BtoB). Koulutukseen voivat osallistua myös myyntitehtäviin suuntaavat.

Koulutuksessa opiskelija kehittää valmiuksiaan toimia tuloksellisesti myyntitehtävissä, palveluiden tuotannossa, asiakashankinnassa sekä digitaalisessa ja monikanavaisessa sisältömarkkinoinnissa.

Tarvittava ammattitaito tutkinnon suorittamiseen hankitaan pääosin työpaikalla käytännön työtehtäviä tehden. Tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta osasta ja valinnaisista tutkinnon osista, joista tutkinnon suorittaja valitsee vähintään yhden. Tutkinto on valmis, kun kolme tutkinnon osaa on suoritettu hyväksytysti.

 

Tutkinnon pakolliset osat:

Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen
Myynnin ja asiakaspalvelun suunnittelu ja toteuttaminen

Tutkinnon valinnaiset osat (valitaan yksi):

Asiakashankinta
Ratkaisumyynti
Tuoteryhmätyöskentely
Tutkinnon osa toisesta näyttötutkinnosta

Tutkinnon perusteet, Opetushallitus

Lue lisää koulutuksestamme ja ilmoittaudu mukaan!

Lisätietoja: Vastuukouluttaja Pia Matihaldi, puh. 044 3120 787, pia.matihaldi@psk.fi