Tutkinnon suorittaminen

PSK-Aikuisopistossa voit suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon usealla eri alalla. Tutkinnot ovat aikuisten näyttötutkintoja.

Ammattitaito osoitetaan tutkintotilaisuuksissa tutkinnon suorittajan omissa työtehtävissä. Tutkintoihin liittyvä valmistava koulutus antaa tarvittavat tiedot ja taidot tutkintotilaisuuksiin.Tutkinnon suorittamista varten laaditaan henkilökohtaistamissuunnitelma, jossa huomioidaan olemassa oleva osaaminen ja osaamistarpeet. Osaamista täydennetään ja hankitaan tutkintoon valmistavassa koulutuksessa tai esimerkiksi omissa työtehtävissä. Jo olemassa oleva osaaminen hyödynnetään tutkintoa suoritettaessa niin, että tutkintotilaisuuden voi suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta. Tutkintotilaisuus on työtilanne tai työprosessi, jota tarvittaessa täydennetään suullisin tai kirjallisin esityksin. Tutkintotilaisuudet arvioi arviointiryhmä, johon kuuluu työnantajan, työntekijöiden ja koulutuksen edustajat. Tärkeintä näyttötutkinnon suorittamisessa on aito ammatinhallinta.

Perustutkinnot

Ammatillisessa perustutkinnossa osoitetaan ammattitaidon saavuttamiseksi tarvittavat tiedot ja taidot. PSK-Aikuisopistossa voit suorittaa seuraavia ammatillisia perustutkintoja:

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, luontoyrittäjän koulutusohjelma

Liiketalouden perustutkinto

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Ammattitutkinnot

Ammattitutkinnon suorittaminen edellyttää yleensä alan peruskoulutusta tai sitä vastaavia tietoja ja lisäksi täydentäviä sekä syventäviä opintoja ja noin 3 vuoden työkokemusta. PSK-Aikuisopistolla voit suorittaa seuraavia ammattitutkintoja:

Myynnin ammattitutkinto

Sihteerin ammattitutkinto

Taloushallinnon ammattitutkinto

Yrittäjän ammattitutkinto

Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Erikoisammattitutkinnot

Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien osaaminen. Tutkinnot ovat suunnattu henkilöille, joilla on alan peruskoulutus tai sitä vastaavat tiedot ja lisäksi täydentäviä sekä syventäviä opintoja ja noin 5 vuoden työkokemus. PSK-Aikuisopistolla voit suorittaa seuraavia erikoisammattitutkintoja:

Johtamisen erikoisammattitutkinto

Kaupan esimiehen erikoisammattittutkinto

Maaseudun kehittäjän erikoisammattitutkinto

Talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinto

Tutustu ajankohtaiseen koulutustarjontaamme!