IN ENGLISH

Tutkinnon suorittaminen

PSK-Aikuisopistossa voit suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon usealla eri alalla näyttötutkintona.

Ammattitaito osoitetaan näytöissä ensisijaisesti opiskelijan omissa työtehtävissä. Opiskelija hankkii tutkinnon edellyttämän ammattitaidon koulutuksessa tai esimerkiksi koulutussopimuksella työssä oppien oman henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan. Jokaisen opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa huomioidaan aikaisemmin hankittu osaaminen ja rakennetaan yksilöllinen opintopolku opiskelijan tarpeet huomioiden. Osaamista täydennetään ja hankitaan tutkintoon valmistavassa koulutuksessa tai esimerkiksi omissa työtehtävissä. Jo olemassa oleva osaaminen hyödynnetään niin, että näyttö voidaan suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta. Näyttö on työtilanne tai työprosessi, jota tarvittaessa täydennetään suullisin tai kirjallisin esityksin. Näytöt arvioi koulutuksen järjestäjän edustaja ja työelämän edustaja. Olennaista näyttötutkinnon suorittamisessa on aito ammatinhallinta.

Perustutkinnot

Ammatillisessa perustutkinnossa osoitetaan ammattitaidon saavuttamiseksi tarvittavat tiedot ja taidot. PSK-Aikuisopistossa voit suorittaa seuraavia ammatillisia perustutkintoja:

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, luontoalan osaamisala, luonto-ohjaaja

Liiketoiminnan perustutkinto

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Ammattitutkinnot

Ammattitutkinnon suorittaminen edellyttää yleensä alan peruskoulutusta tai sitä vastaavia tietoja ja lisäksi täydentäviä sekä syventäviä opintoja ja noin 3 vuoden työkokemusta. PSK-Aikuisopistolla voit suorittaa seuraavia ammattitutkintoja:

Liiketoiminnan ammattitutkinto, Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala

Liiketoiminnan ammattitutkinto, Liiketoiminnan palveluiden osaamisala

Liiketoiminnan ammattitutkinto, Taloushallinnon osaamisala

Yrittäjän ammattitutkinto

Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Erikoisammattitutkinnot

Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien osaaminen. Tutkinnot ovat suunnattu henkilöille, joilla on alan peruskoulutus tai sitä vastaavat tiedot ja lisäksi täydentäviä sekä syventäviä opintoja ja noin 5 vuoden työkokemus. PSK-Aikuisopistolla voit suorittaa seuraavia erikoisammattitutkintoja:

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto

Maaseudun kehittämisen erikoisammattitutkinto

Yritysneuvojan erikoisammattitutkinto

Tutustu ajankohtaiseen koulutustarjontaamme!