IN ENGLISH

Erikoisammattitutkinto yritysneuvonnan asiantuntijoille

Yritysneuvojan erikoisammattitutkinnon suorittaneella on vankka yritys- ja liiketoiminnan yleinen osaaminen sekä vahva toimialaan liittyvä osaaminen. Hänellä on myös kokonaisnäkemys yritysneuvonnasta sekä kokemusta yritysneuvonnan asiakkuuksien hoitamisesta. 

Tutkinnon suorittaja toimii päätoimisesti tai muun työnsä ohella yritysneuvonnan asiantuntijana. Opiskelija voi olla myös jäsenenä työryhmässä, joka tuottaa tietylle alueelle tai toimialalle yritystoimintaan liittyviä palveluja. Hän voi myös olla yritysneuvontatyötä tekevien henkilöiden esimies.Yritysneuvojan erikoisammattitutkintoa suorittavalla henkilöllä voi olla jo työkokemusta yritysneuvonnasta julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin neuvontatehtävissä. 

Näyttötutkinto suoritetaan osoittamalla hyväksytysti tutkinnon perusteissa vaadittu osaaminen näytöissä käytännön työtehtäviin liittyen.

Tutkinnon perusteet

Koulutukseen haku

Lisätiedot: kouluttaja Tarja Niskanen, 044 3120 750 , tarja.niskanen(at)psk.fi