IN ENGLISH

Laaja-alaiset taidot taloushallinnon tehtäviin

Taloushallinnon osaamisala tarjoaa ajantasaiset tiedot ja taidot taloushallinnon työtehtäviin ja edellytykset ylläpitää ja kehittää ammattitaitoa.

Liiketalouden ammattitutkinnon Taloushallinnon osaamisala on tarkoitettu taloushallinnon tehtäviä hoitaville henkilöille pienissä tai keskisuurissa organisaatioissa tai suurten organisaatioiden taloushallinnon osastoilla.

Taloushallinnon osaamisalan ammattitaitovaatimukset kattavat erilaisten organisaatioiden taloushallinnon toimintaprosessin hallinnan ja taloushallinnon avaintehtävien hoitamisen. Tutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset taidot työskennellä joustavasti taloushallinnon eri tehtävissä sekä edellytykset ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan. Työ edellyttää numerotarkkuutta, huolellisuutta ja luottamuksellisten asioiden hoitamista sekä jatkuvaa oman alan kehittymisen seuraamista.Tutkintoa suorittavalla on taloushallinnon alalta perustiedot ja -taidot sekä työkokemusta.

Taloushallinnon osaamisalan näytöt

Tutkinnon perusteissa vaadittu ammattitaito osoitetaan näytöissä. Osaaminen näytetään aidossa työympäristössä omassa työyhteisössä. Tarvittaessa näyttöä voidaan täydentää sellaisessa ympäristössä, jossa tutkinnon edellyttämä ammattitaito voidaan arvioida mahdollisimman luotettavasti ja monipuolisesti ja jossa vaadittu ammattitaidon taso täyttyy.

Tutkinnon suorittamista varten jokaisen tutkinnon suorittajan kanssa laaditaan henkilökohtainen suunnitelma. Tämä suunnitelma laaditaan yhteistyössä tutkinnon suorittajan, tutkinnon järjestäjän ja työpaikan kanssa. Koulutus pohjautuu valtakunnallisiin tutkinnon perusteisiin. 

Tutkinnon perusteet

Lue lisää koulutuksestamme ja ilmoittaudu mukaan!

Lisätietoja: Vastuukouluttaja Anne Jalosalmi p. 044 3120 009, anne.jalosalmi(at)psk.fi