IN ENGLISH

Lähihoitajakoulutuksessa ydin on ihmisissä

Sosiaali- ja terveysalalla on hyvä työllisyyystilanne julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla. Alan työntekijöiltä vaaditaan kykyä toimia erilaisten asiakasryhmien kanssa monipuolisissa toimintaympäristöissä. Valmius omaksua uusia taitoja sekä ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot ovat keskeisiä taitoja alalla.

Lähihoitaja edistää asiakkaan hyvinvointia ja toimintakykyä, joten hänellä tulee olla hyvät ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot sekä valmius toimia moniammatillisessa työryhmässä. Lähihoitajan ammatillinen osaaminen edellyttää myös valmiutta ja kykyä kehittää omaa työtään ja työkäytäntöjään.

Laadimme jokaisen opiskelijan kanssa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman, jossa huomioidaan kunkin opiskelijan olemassa oleva osaaminen. Opiskelija osallistuu koulutukseen ja suorittaa näytöt henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Koulutuksen ja opintojen suunnittelu on työelämälähtöistä ja yhteistyötä työelämän kanssa on koko koulutuksen ajan. Kunkin tutkinnon osan yhteydessä opiskelijat hankkivat osaamista työssä ja osoittavat osaamisensa aidoissa työtilanteissa käytännön työtehtävissä.

Toteutamme koulutusta työvoimakoulutuksena, omaehtoisena koulutuksena ja oppisopimuskoulutuksena.

Sosiaali-ja terveysalan perustutkinto, 180 osp, muodostuu seuraavasti:

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala

Kasvun ja osallisuuden edistäminen
Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen
Kotihoidossa toimiminen

Ikääntyvien osallisuuden edistäminen

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala

Kasvun ja osallisuuden edistäminenLasten ja nuorten hoito ja kasvatus
Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminenSairaanhoito ja huolenpito
Kotihoidossa toimiminen

Sairaanhoitotyössä toimiminen

Tutkinnon valinnaiset osat:

Yritystoiminnan suunnittelu
Saattohoidossa toimiminen 
Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta

Lisäksi tutkintoon kuuluvat yhteiset tutkinnon osat, joihin osallistumisesta sovitaan henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa.

Tutkinnon perusteet, Opetushallitus

Oppilaitoksessa osaamisalan ja valinnaisen tutkinnon osan tarjonta vaihtelee vuosittain.

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa

Tutkintokohtaisten terveydentilavaatimusten tavoitteena on edistää turvallisuutta koulutuksessa ja myöhemmin työelämässä. Opiskelijaksi ei voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen silloin, kun opintoihin sisältyy alaikäisen turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia. Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla myös aiempi opiskeluoikeuden peruuttamispäätös. Tämän vuoksi opiskelijaksi hakevan tulee ilmoittaa tällaisesta päätöksestä jo hakuvaiheessa (ns. SORA-lainsäädäntö).

OPH:n määräys 38/011/2011 ammatillisten perustutkintojen muuttamisesta

Lisätietoja: Kouluttaja Johanna Autio-Lämsä, 044 3120 703johanna.autio-lamsa@psk.fi

Lue Kalevan juttu lähihoitajaksi opiskelusta!