IN ENGLISH

Yritystoimintaan ja hanketoimintaan perehtynyt asiantuntija

Maaseudun kehittämisellä tarkoitetaan nykyisin kokonaisuutta, joka muodostuu maa- ja metsätalouden sekä maaseudun muiden elinkeinojen kehittämisestä, maaseudun ja kaupungin vuorovaikutuksen hyödyntämisestä sekä osaamisen ja yhteistoimintaverkoston tukemisesta.

Maaseudun kehittämisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on monipuolinen osaaminen kehittämis- ja neuvontatehtävistä ja kokonaisnäkemys yrittäjyydestä ja hanketoiminnasta. Opiskelija osallistuu aktiivisesti kehittämistyöhön joko omassa työssään tai muussa kehittämiseen liittyvissä tehtävissä.

Maaseudun kehittäjä toimii useimmiten asiantuntijana työsuhteessa johonkin yhteisöön. Tällaisia yhteisöjä voivat olla alueviranomaiset, kunnat, seutukunnat, elinkeinoyhteisöt, seudulliset monipalvelukeskukset, paikalliset toimintaryhmät, rahoittajatahot, yrittäjäjärjestöt, oppilaitokset, maaseudun neuvontajärjestöt, metsäkeskukset, 4h-järjestö ja maaseutumatkailuorganisaatiot. Hän voi toimia myös itsenäisenä yrittäjänä.

Maaseudun kehittämisen erikoisammattitutkinto (180 osaamispistettä) muodostuu kahdesta pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Pakolliset tutkinnon osat ovat Maaseudun kehittämistoiminnan suunnitteleminen (60 osaamispistettä) ja Verkostoituminen ja viestintä kehittämistoiminnassa (30 osaamispistettä). Valinnaiset tutkinnon osat ovat Maaseutuyrittäjyyden kehittämisen tukeminen (45 osaamispistettä), Maaseutuyhteisöjen kehittäminen (45 osaamispistettä) ja Maaseudun kehittämishankkeiden toteuttaminen (45 osaamispistettä). 

Pakolliset tutkinnon osat (90 osp)

Maaseudun kehittämistoiminnan suunnitteleminen (60 osp)
Verkostoituminen ja viestintä kehittämistoiminnassa (30 osp)

Valinnaiset tutkinnon osat (90 osp)

Maaseutuyrittäjyyden kehittämisen tukeminen (45 osp)
Maaseutuyhteisöjen kehittäminen (45 osp) 
Maaseudun kehittämishankkeiden toteuttaminen (45 osp)

Valinnaisena tutkinnon osana voi suorittaa myös tutkinnon osan tai osia toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta. Tutkinto on suoritettu, kun kaikkien osien näytöt on suoritettu hyväksytysti.

Tutkinnon perusteet, Opetushallitus

Lisätietoja: Vastuukouluttaja Tarja Niskanen p. 044 3120 750, tarja.niskanen(at)psk.fi