IN ENGLISH

Yritysten ja organisaatioiden ammmattitaitoiset sihteerit ja assistentit

Liiketoiminnan palveluiden osaamisalan suorittaneella on osaamista toimia erilaisissa assistentti- ja sihteeritehtävissä, tiedonohjauksen ja asiakirjahallinnan tehtävissä tai aula- ja monipalvelutehtävissä.

Tutkinnon suorittanut osaa toimia työyhteisössään organisaation toimintaperiaatteiden mukaisesti, osaa hoitaa ulkoista ja sisäistä asiakaspalvelua, hallitsee viestinnän ja on kielitaitoinen ja osaa käyttää tarpeellista viestintä- ja tietotekniikkaa sekä hoitaa asiakirjahallintaa.

Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä sihteerinä tai assitenttina erilaisissa toimistoissa tai esimerkiksi viestintäpalveluissa, myynti- ja markkinointipalveluissa, taloushallinnossa tai henkilöstöpalveluissa.

Tutkinnon perusteet

Lisätietoja: Koulutuspäällikkö Outi Heikkilä, p. 044 5262 221, outi.heikkila(at)psk.fi