IN ENGLISH

Esimiestyötä tekeville tai esimiestyöhön hakeutuville päivittäisjohtamisen tehtäviin

Lähiesimiestyön ammattitutkinnon tavoitteena on kehittää osaamista lähiesimiestyön eri osa-alueilla, tarjota työkaluja ja uudenlaisia näkökulmia päivittäisjohtamisen eri tilanteisiin ja kehittää vuorovaikutustaitoja sekä henkilökohtaisia valmiuksia toimia lähiesimiehenä.

Lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittaneella on osaamista suunnitella ja ohjata työryhmän työskentelyä sekä perehdyttää työntekijöitä tai opiskelijoita työpaikkaan ja tehtäviin. Tutkinnon suorittaneilla on hyvät viestinnälliset valmiudet ja hän osaa kehittää työryhmänsä toimintaa. Koulutus sopii julkishallinnon tai yksityisen sektorin päivittäisjohtamisessa esimerkiksi työryhmän, tiimin, osaston lähiesimiehenä tai vastaavana työskenteleville henkilöille.

Tutkinnon perusteet 

Lisätietoja: Koulutuspäällikkö Outi Heikkilä, p. 044 5262 221, outi.heikkila(at)psk.fi ja vastuukouluttaja Sirpa Pieniniemi p. 044 3120 220, sirpa.pieniniemi(at)psk.fi