IN ENGLISH

Tiedote opetusjärjestelyistä

 • Uutiset 11.08.2021

  • Opetusta ja osaamisen hankkimista koskevissa järjestelyissä otamme huomioon tartuntatautitilanteen ja siihen liittyvät terveysviranomaisten ohjeet. Kaikessa toiminnassa vältämme turhia lähikontakteja, pidämme maskeja sekä noudatamme hyvää hygieniaa. Opetuksessa vältämme runsaasti lähikontakteja sisältäviä työtapoja, mikäli se ei opetuksen järjestämisen kannalta ole välttämätöntä. 
  • On tärkeää, että kaikissa sairastumistilanteissa maltetaan levätä kotona ja osallistutaan työssäoppimiseen tai tullaan oppilaitokseen vasta, kun ollaan tervehtyneitä. 
  • Opiskelijoiden yksilöllisen tilanteen huomioimme osana henkilökohtaistamista.   
  • Tarkempaa tietoa käytännön opetusjärjestelyistä saat kouluttajiltasi. 
  • Työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa huomioimme turvallisuusohjeet.  
  • Seuraathan matkustamiseen liittyviä ohjeita ja suosituksia THL:n ja Ulkoministeriön sivuilta. 

  Tärkeintä PSK:ssa on opiskelijoidemme ja henkilökunnan terveys.

  Pidetään huolta itsestämme ja toisistamme!

  Raija Näppä, rehtori