IN ENGLISH

Tehdään yhdessä osaajia työelämään

  • Tiedote 01.10.2021

    Työelämäpalaute on valtakunnallinen kysely kaikille ammatilliseen koulutukseen osallistuville työpaikoille ja työpaikkaohjaajille.

    Ammatillisen koulutuksen ja työelämän välisellä yhteistyöllä voidaan ratkaista työpaikkojen ja yritysten muuttuvia osaamistarpeita. Osaamista kehittämällä parannetaan yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä.

    Tämän vuoksi koulutuksen järjestäjänä haluamme kuulla työpaikkaohjaajilta ja työpaikkojen edustajilta kokemuksia yhteistyöstä oppilaitoksemme kanssa. Valtakunnallinen palautekysely lähetetään sähköpostitse kaikille työpaikoille, joissa on ollut oppisopimus- tai koulutussopimusopiskelijoita. Vastaaminen vie aikaa noin viisi minuuttia. 

    Kyselyn tuloksia käytämme PSK-aikuisopistossa yritysten ja oppilaitoksemme välisen yhteistyön sekä opiskelijoiden ohjauksen kehittämiseen. Valtakunnallisesti tuloksia käytetään ammatillisen koulutuksen kehittämisessä ja laadunvarmistuksessa. Tulokset vaikuttavat myös oppilaitoksen saamaan rahoitukseen Opetus- ja kulttuuriministeriöltä.