IN ENGLISH

Syksyn esimieskoulutuksiin haut nyt

 • Uutiset 29.08.2017

  Osaava esimies on työyhteisön kartturi

  Esimiestyön ja johtamisen maailma on muuttunut ja muuttumassa suuresti erityisesti digitalisaation vuoksi. Hierarkinen johtaminen on väistymässä joustavampien organisaatiorakenteiden tieltä.

  Digitalisaatio edellyttää nopeampaa reagointia asiakkaiden tarpeisiin ja toimintaympäristöjen muutoksiin ja esimiestyön kannalta tarvitaan entistä enemmän kuuntelevaa, yhteistoiminnallista lähiesimiestyötä. Voisiko sanoa, että johtamisessa ollaan menossa isoissakin organisaatioissa enemmän tapaan, jota on totuttu pitämään pienten työyhteisöjen johtajuutena. Esimiestyössä korostuvat vastuun jakaminen, osallistaminen, verkostotyöhön kannustaminen, luottaminen alaisten ongelmanratkaisu- ja päätöksentekokykyyn, aito palautteenantokulttuuri ja sujuvan vuorovaikutuksen edistäminen.

  Uudelle esimiehelle tai jo kokeneemmallakin, uudenlainen johtajuus voi olla luontevaa, mutta useimmissa tapauksissa esimies hyötyy koulutuksesta, jossa omaa työtään voi kehittää työnohjauksellisesti asiantuntijoiden ja vertaisjohtajien tuella. PSK-Aikuisopiston Lähiesimiestyön ammattitutkinto ja Johtamisen erikoisammattitutkinto ovat Opetushallituksen hyväksymiä virallisia ammatillisia koulutuksia ja ne tarjoavat työkaluja käytännön esimiestyöhön ja henkilökohtaista ohjausta johtajuudessa kehittymisessä. 

  Vastuukouluttaja Sirpa Pieniniemi kertoo, kuinka esimiestyö on opiskelijoiden mukaan entistä haasteellisempaa. Odotukset esimiehiä kohtaan ovat suuret ja usein esimies joutuu miettimään myös omaa jaksamistaan. Selkeästi on kaivattu koulutusta, jossa esimiehet keskenään voivat kohdata ja jakaa kokemuksiaan omasta työstä. Useimpiin virkoihin vaaditaan muodollista esimiestutkintoa ja tutkinnot vastaavat myös tähän tarpeeseen. Palautteessa on usein mainittu, että opiskelu on käytännönläheistä ja ryhmässä tapahtuu paljon ajatusten ja kokemusten vaihtoa. Ammatilliset tutkinnot on mitoitettu siten, että työn ohessa opiskelu on mahdollista.  Koulutukseen kannattaa hakeutua kaikkien, jotka toimivat esimiestehtävissä ja haluavat kehittää omaa esimiestyötään.

  Seuraavat koulutukset käynnistyvät marraskuun alussa. Koulutuksiin haetaan 15.12.2017 mennessä www-sivuillamme.

  Kysy lisää! Sirpa Pieniniemi p. 044 3120 220, koulutuspäällikkö Outi Heikkilä p. 044 5262221.

  # esimies  johtaja  osastonjohtaja  osastovastaava  päällikkö  ryhmä  tiimi  tiimivastaava