IN ENGLISH

Etsimme kouluttajaa sosiaali- ja terveysalalle

 • Uutiset 20.03.2020

  Kouluttajan tehtävänä on tukea ja ohjata oppimisprosessin etenemistä ja osaamisen kehittymistä pedagogista asiantuntijuutta ja opetettavan alan erityisosaamista hyödyntäen. Opetettavana alana on sosiaali- ja terveysala.

  Tehtävässä edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa tai soveltuvaa ammattikorkeakoulututkintoa. Lisäksi edellytetään vahvaa käytännön työkokemusta sosiaali- ja terveysalalta, erityisesti sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalueelta, sekä kokemusta toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta aikuisopiskelijoiden kanssa.

  Kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista A986/1998.

  Eduksi luetaan SPR:n ensiapukouluttajan pätevyys, monipuolisten pedagogisten menetelmien hallinta ml. verkko-opetus, valmius opettaa englannin kielellä, monikulttuurinen osaaminen, hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, itsenäinen ja aloitteellinen työote, vastuunottokyky ja joustavuus. Lisäksi eduksi luetaan hyvät työelämäkontaktit, sekä vahva kokemus erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaamisesta.

  Työsuhteeseen sovelletaan 6 kk koeaikaa.

  Hakemukset rehtori Hanna Latvastenmäelle 19.4.2020 mennessä.

  Yhteystiedot:

  Rehtori Hanna Latvastenmäki

  hanna.latvastenmaki(at)psk.fi

  Puh. 044 3120 762