Myynnin ammattitutkinto

Myynnin tekemisessä sinun on jatkuvasti oltava ajan hermolla. 

Koulutuksen tavoitteet

Myyntityössä sinun on jatkuvasti pystyttävä myymään suurempia määriä asiakkaiden yksilöllisiä tarpeita vastaavia tuotteita ja palveluita. Myynnin ammattitutkinto tarjoaa hyvät mahdollisuudet kehittää ja parantaa myyjän ammattitaitoa tehdä tuloksellista myyntiä. Tutkinnon tavoitteena on tehdä sinusta myynnin ammattilainen, jonka tietotaitoa arvostetaan tämän päivän alati kiristyvässä kilpailussa.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka myyvät erilaisia tuotteita ja/tai palveluita yksityisille henkilöille (BtoC) tai yrityksille (BtoB) tai ovat kiinnostuneita työskentelemään myyntitehtävissä. 

Toteutus

Koulutuksessa opiskelija kehittää valmiuksiaan toimia tuloksellisesti myyntitehtävissä, palveluiden tuotannossa, asiakashankinnassa sekä digitaalisessa ja monikanavaisessa sisältömarkkinoinnissa. Käytännön läheiseen koulutukseen sisältyy n. 16 lähipäivää sekä itsenäistä ja ohjattua opiskelua työpaikoilla omissa työtehtävissä ja niissä kehittymisessä. Osa kursseista toteutetaan nykyaikaisen ACP-etäyhteyden ja Moodle-verkko-oppimisympäristön avulla, joten opiskelu onnistuu myös joustavasti suoraan kotoa käsin tai työpaikalta. Vastuukouluttaja perehtyy työpaikkoihin oppimisympäristönä ja ohjaa opiskelijoiden henkilökohtaisten oppimissuunnitelmien (HOPS) laatimista.

Sisältö

Tarvittava ammattitaito tutkinnon suorittamiseen hankitaan pääosin työpaikalla käytännön työtehtäviä tehden. Tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta osasta ja valinnaisista tutkinnon osista, joista tutkinnon suorittaja valitsee vähintään yhden. Tutkinto on valmis, kun kolme tutkinnon osaa on suoritettu hyväksytysti.

1. Tutkinnon pakolliset osat:

  • myyntiin valmistautuminen
  • myynnin toteuttaminen

2. Tutkinnon valinnaiset osat:

  • tuoteryhmän hoitaminen
  • markkinointitoimenpiteiden toteuttaminen
  • työssä oppimisen ohjaaminen
  • yrittäjänä toimiminen
  • tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta

Tutkinnon perusteet, Opetushallitus

Oppisopimus

Koulutus järjestetään oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimus edellyttää työsuhdetta ja koulutukseen soveltuvia työtehtäviä. 

Lisätiedot

vastuukouluttaja KTM Teemu Simola, puh. 044 3120 786, teemu.simola@psk.fi
näyttötutkintomestari Tarja Niskanen, puh. 044 3120 750, tarja.niskanen@psk.fi
Pohjois-Pohjanmaan Oppisopimuskeskus, oppisopimuspäällikkö Pia Kangas puh. 044 3120 701 tai 08 3120 702, pia.kangas@popo.fi

Arvioi sivut

Sulje